De juiste keus voor de pensioenspaarpot?

We zien allen hoe snel het wereldtoneel verandert. Op de financiële markt wordt met argusogen naar beurs en aandelen gekeken. In elke pensioenregeling heb je te maken met deze beurs en de bewegende aandelenmarkt.

 De persoonlijke premie van de werknemer wordt belegd. Het persoonlijke pensioenvermogen is daarmee afhankelijk van de beleggingsresultaten. Dat klinkt duidelijk, maar de realiteit is dat het gros van werkend Nederland geen idee heeft van beurswerking.

Pensioenbeleggingen worden vormgegeven op basis van de lifecycle theorie. Deze theorie beschrijft de consumptie-, leen- en spaarpatronen van mensen over hun gehele levensduur. Leeftijd speelt hierin dus een grote rol.

Er zijn verschillende lifecyclekeuzes binnen de pensioenregelingen te maken vaak bekend onder de namen:

  • neutraal
  • offensief
  • defensief

Uw werknemers kunnen individueel kiezen, maar het maken van zo’n keus is niet zo eenvoudig. Meestal wordt de keus daarom vaak overgelaten aan de verzekeraar, want mensen hebben geen idee óf durven niet te kiezen omdat hun informatie te beperkt is.

De meeste verzekeraars kiezen standaard voor de neutrale lifecycle. Echter die keus is vaak niet de beste voor de werknemers. Daarmee doen individuele werknemers zich dus tekort. De conclusie is dat medewerkers goed geïnformeerd moeten worden zodat ze zelf de keus kunnen maken. Het gaat tenslotte over de resultaten van hun eigen pensioenpot en dus hun financiële toekomst.

U als werkgever wordt gehouden aan de Wet Pensioencommunicatie en heeft de zorgplicht medewerkers van de juiste begrijpelijke informatie te voorzien. Een verantwoordelijke taak en niet zo heel makkelijk, maar … waar wij u bij kunnen helpen.

Pitaal is, als uw pensioenadviseur, uiteraard goed op de hoogte van keuzes en risico’s. Met de juiste ondersteuning voldoet u als werkgever aan de vereiste zorgplicht, waar uw werknemers recht op hebben. Het bieden van inzicht bij de keuzes en het handelingsperspectief is een essentieel element bij de communicatie tussen u en uw medewerkers. De individuele werknemer neemt informatie eerder op als hij weet wat hij ermee kan doen.

Weten wat er in je lifecycle gebeurt geeft rust, financiële rust. Dat komt alle partijen ten goede.

#pensioen #pensioenadvies #pensioenadviesdeventer #apeldoorn #deventer # zutphen #pitaal