Werknemer

Pitaal_Old_People_on_Bike_2000x600

Een zorgeloze oude dag is niet zo vanzelfsprekend, maar wél een wens die we allemaal, graag in vervulling zien gaan. Als werknemer mag je erop vertrouwen, dat er na een werkzaam leven, een goed pensioen is opgebouwd/gespaard.

 

Het gaat hierbij om de volgende vragen:

  • Hoeveel pensioen kan ik verwachten en is dit voldoende?
  • Wat zijn de risico’s met betrekking tot het pensioeninkomen?
  • Welke keuzes kan ik financieel maken bij pensionering?

We zorgen ervoor dat jij als werknemer goed wordt geïnformeerd over de gemaakte afspraken met de pensioenverzekeraar van het bedrijf. Jouw financiële toekomst is afhankelijk van een juist beleid van de werkgever.

Pitaal draagt bij aan de financiële rust door heldere uitleg in groepsverband of door een persoonlijk 1 op 1 gesprek met elke medewerker. Leg je vragen bij ons neer.