Privacybeleid

boom-contact

In deze privacy voorwaarden omschrijft Pitaal zo duidelijk mogelijk met welk doel en op basis van 5 wettelijke grondslagen er persoonsgegevens worden verwerkt.

Contractuele of wettelijke verplichting met een gerechtvaardigd belang.

Pitaal is verwerkingsverantwoordelijk voor de persoonsgegevens van werknemers of ondernemers van bedrijven of organisaties, die een pensioenovereenkomst en/of een inkomensvoorziening hebben toegezegd. Dat betekent dat wij geen verwerkingsovereenkomst met onze relaties hoeven af te sluiten.

Voor Pensioenadvies (bedrijven) en Financieel-advies (particulieren) zijn wij geheel afhankelijk van de bedrijfsgegevens én de juiste persoonsgegevens van de werknemers binnen een bepaalde branche, alsmede van de particuliere gegevens bij individueel advies.

Onze verantwoordelijkheid ten aanzien van onze werkzaamheden bepaalt, dat wij toegang nodig hebben tot relevante gegevens. Op grond daarvan maken wij een zorgvuldige keus.

Grondslagen
Voor het gebruiken van persoonsgegevens is altijd een grondslag nodig.
De vijf wettelijke grondslagen zijn:

  1. Toestemming: De betrokken partijen, werkgever en werknemers hebben toestemming gegeven voor de verwerking van relevante (persoons)gegevens om een juiste pensioen- en/of inkomensvoorziening op te kunnen zetten.
  2. Overeenkomst: De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een pensioenovereenkomst waarbij de betrokkene partij is, of op verzoek van de betrokken partijen. Waarbij aangemerkt dat Pitaal geen verwerkingsovereenkomst hoeft af te sluiten met de verzekeraar of de werkgever.
  3. Wettelijke verplichting: De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen, die rusten op de verwerkingsverantwoordelijken, te weten, werkgever, adviseur (Pitaal) en verzekeraar.
  4. Vitaal belang: De verwerking is noodzakelijk om de vitale belangen van het bedrijf en haar medewerkers te beschermen. Om verschillende redenen kunnen gegevens niet meer van vitaal belang zijn. In die gevallen worden de gegevens door Pitaal verwijderd/geretourneerd en zullen de betrokkenen hiervan op de hoogte worden gesteld.
  5. Gerechtvaardigd belang: De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van verwerkingsverantwoordelijken. Hierin opgenomen, partijen op de hoogte te houden van wet en regelgeving en actualiteiten op het gebied van pensioen en inkomen, bijvoorbeeld met behulp van het versturen van nieuwsbrieven (werkgevers/werknemers).

Met regelmaat vraagt Pitaal, Pensioen en Inkomen haar klanten te controleren of de bij ons bekende gegevens nog kloppen, zodat onjuiste persoonsgegevens gerectificeerd kunnen worden.

Wij werken met Office 365 business waardoor er een hoge mate van veiligheid is gegarandeerd (https://products.office.com/nl-nl/business/office-365-trust-center-security).

In geval van een datalek doen wij conform de AVG melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens en informeren wij de betrokkenen.

Pitaal/201806