De Kristallen Bol

In schokgolven werd de afgelopen jaren de hele wereld beziggehouden door problemen, die ons allen in verschillende mate troffen. Grootschalig was de corona pandemie, die handel en wandel behoorlijk plat wist te leggen. Naast ‘de deur’ speelt zich nu alweer een jaar lang, een drama af van een heel andere orde.
De tragiek is groot en als gewoon mens kun je enkel en alleen hopen, dat wereldleiders hun gezond verstand inzetten om hier een eind aan te maken.

Met gezond verstand, kennis en inzet probeer je problemen het hoofd te bieden en calamiteiten te voorkomen. Dat lukt, gezien de weerbarstige realiteit van het leven, beslist niet altijd.
Problemen hebben niet altijd en alleen negatieve effecten. Het brengt ook heldere inzichten met zich mee, die uitkomst kunnen bieden.

We zien allen een toekomst voor 2023. Hoe de uitvoering daarvan zal zijn, zit besloten in de kristallen bol. Wie heeft daar zicht in?

Vooruitkijkend, probleem oplossend en zeer bewust van een zorgplicht, behartigen wij de pensioenzaken van het bedrijf en de individuele werknemer. Pitaal is in de afgelopen jaren zeer in haar rol van adviseur gegroeid.

Door o.a. de coronatijd is het enige tijd geleden dat wij met u contact hadden betreffende een toekomstperspectief, omtrent het beleid rond pensioenen.
Een goede regeling biedt zicht op een stuk financiële toekomst, die zeer divers kan zijn.
Welke toekomst zit er in het nieuwe pensioenakkoord? Sluit de huidige pensioenregeling nog naadloos aan? Wordt er voldoende informatie verstrekt? Is er wel…..??
Zo kunnen er vele vragen liggen.

Pitaal zal niet alle antwoorden á la minuut uit de kenniskast kunnen trekken, maar we zoeken gericht naar de juiste antwoorden en bieden hulp en uitkomst bij een pensioenvraagstelling.

Wij hopen op een goede start voor uw bedrijf en mochten er hulpvragen liggen op het gebied van uw pensioenbeleid; Pitaal heeft de kennis, de inzet en het gezond verstand.
Leg uw vragen bij ons neer, maak een afspraak of kom langs.