Concreet Akkoord

We lopen tegen het eind van het jaar 2020 dat zacht gezegd, een veelbesproken jaar is geweest. Het behoeft verder weinig uitleg.

Er zijn, mogelijk uit noodzaak, veranderingen doorgevoerd, waarvan sommigen wellicht blijvend zijn. Nooit eerder werden toekomst, werk(wijze) en gezondheid zó duidelijk aan elkaar gekoppeld, nooit eerder waren ze lang zó actueel. Ze vormen het ‘vangnet’ voor het leven.

Toekomst, werk en gezondheid zijn precies de ingrediënten, die bepalen hoe een pensioenregeling er voor een bedrijf en haar medewerkers uit hoort te zien.

Het pensioenakkoord is actueler dan ooit

Nu de concrete plannen er liggen, zal het kabinet een wetsvoorstel voorleggen om de Pensioenwet aan te passen. Als de Tweede Kamer en de Eerste Kamer hiermee instemmen, gaat de nieuwe Pensioenwet in. Pensioenfondsen en pensioenverzekeraars moeten dan hun (administratie)systemen aanpassen.

De verwachting is, zoals u weet, dat de wijzigingen met nieuwe regels voor pensioen mogelijk ingaan vanaf 1 januari 2022. (met een overgangsregeling tot 2026)

Al eerder spraken wij met u over de mogelijke wijzigingen in uw regeling/pensioentoezegging vanaf 1 januari 2022. Blijft de huidige regeling van kracht voor medewerkers in dienst op 1 januari 2022? Komt er een andere toezegging voor medewerkers in dienst vanaf deze datum? Wat betekent dit voor uw administratie? Wat zijn de consequenties voor uw medewerkers ?

Veel werknemers hebben geen idee wat dat voor hen gaat betekenen. Stellen ze wel de juiste onderstaande vragen?

– Hoeveel betaal ik zelf mee aan mijn pensioen?

– Hoe beweegt mijn pensioen mee met de economie?

– Ik ben al wat ouder, hoe afhankelijk is mijn pensioen van de conjunctuur?

– Wat zijn nu de consequenties bij een baanwissel?

– Wat word ik wijzer van mijnpensioenoverzicht.nl?

Heel veel vraagtekens, die een behoorlijke uitdaging vormen voor u als werkgever. Volgens de Wet pensioencommunicatie heeft de werkgever de spilfunctie en dit betekent een steeds grotere rol en verantwoordelijkheid in de pensioencommunicatie.

De consequenties die aan dit wetsvoorstel hangen, zullen gevolgen kunnen hebben voor de, door uw bedrijf gekozen pensioenregeling. Het gaat om keuzes, risico’s en hoogte van het pensioen. Om dit goed binnen het bedrijf te kunnen communiceren is het belangrijk dat we proberen het pensioenbewustzijn te bevorderen, daarmee garandeer je binnen alle onzekerheden een goede vertrouwensrelatie tussen werkgever en werknemer.

Leg vraag én antwoord (ook als dat nog niet duidelijk is) bij uw medewerkers neer. Maak duidelijk dat u deze arbeidsvoorwaarde en de daarbij behorende zorgplicht zeer serieus neemt. Vertel dat elke, door de werkgever en werknemer ingelegde euro in het eigen pensioenpotje van de werknemer, straks gemiddeld drie euro inkomen oplevert.

Wijs ze de weg naar informatie bijvoorbeeld naar de website van uw pensioenuitvoerder.

Het bevordert een goed werkklimaat !