Concreet Akkoord

We lopen tegen het eind van het jaar 2020 dat zacht gezegd, een veelbesproken jaar is geweest. Het behoeft verder weinig uitleg. Er zijn, mogelijk uit noodzaak, veranderingen doorgevoerd, waarvan sommigen wellicht blijvend zijn. Nooit eerder werden toekomst, werk(wijze) en gezondheid zó duidelijk aan elkaar gekoppeld, nooit eerder waren ze lang zó actueel. Ze vormen…

Lees meer

Tijdelijke terugkeer VUT/Prépensioen

Een werkgever kon niet zomaar een regeling met zijn werknemer treffen, met als doel een overbruggingsuitkering tot de pensioendatum aan te bieden. Zo’n regeling werd sinds 1 januari 2005 beschouwd als een RVU, een Regeling Vervroegde Uittreding. Als daarvan sprake was, was de werkgever een eindheffing van 52% verschuldigd. Dat maakte zo’n regeling ineens een stuk…

Lees meer