Spanning op de aandelenmark versus de DC-regeling

De spanning op de aandelenmark bepaalt de dynamiek van de DC-regeling

Na het pensioenakkoord zal de uitwerking van het nieuwe pensioenstelsel ertoe leiden, dat straks alle werknemers een DC-regeling (Defined Contribution) hebben.

Met andere woorden, een beschikbare premieregeling is daarmee standaard geworden. Dat geeft de nodige onrust, omdat niet meer vaststaat hoe hoog de pensioenuitkering zal zijn. De uitkering fluctueert door de koppeling met de markt (aandelenbeurzen). Dat is al langere tijd bekend maar nog steeds wel even wennen. Het levert zorg op die wellicht wat ongegrond is.

Het beleggingsbeleid is afhankelijk van de leeftijd en de situatie van de deelnemer, het life cycle-principe. De ervaring leert dat in de huidige DC-regelingen, meer dan 90% van de deelnemers geen actieve beleggings-keuze maakt, maar aan de default deelneemt. Dat het gros van de deelnemers dat zou doen, liet zich eigenlijk raden. Uiteraard is het hele financiële plaatje van de werknemer van belang om goede en passende inzichten te krijgen hoeveel risico hij of zij qua pensioen kan en wil lopen.

Omdat in het eerste kwartaal van dit jaar de rente steeg en er sprake was van meewind op de aandelenbeurzen is de gemiddelde pensioenuitkering op basis van de beschikbare premieregeling met ongeveer 7 procent toegenomen.

Doorrekeningen in vergelijkingen met de oude middelloon regelingen laten zien, dat voor de 40-jarige de DC-uitkomst hoger is. Voor de jongere is dit nog meer uitgesproken. Dit komt omdat de jongere nog een hele beleggingshorizon voor zich heeft waarin rendementen gemaakt kunnen worden. Zelfs de oudere deelnemer komt iets hoger uit. Daar was veel zorg over, maar naar het blijkt laat de realiteit zien dat die zorg overbodig is. We kunnen stellen dat de veel lagere kosten die een DC regeling met zich meebrengt, niet hoeft te leiden tot lagere pensioenuitkomsten. Het afgelopen jaar met álle problemen, heeft er niet toe geleid dat onze pensioenen onder te hoge druk kwamen te staan.  Een geruststellende conclusie.

De grote uitdaging is en blijft de communicatie. We moeten ons vooral realiseren dat de gemiddelde werknemer niet thuis is, in de financiële beleggings-dynamiek en daar de gevolgen ook niet van kan overzien.

In gesprek blijven met elkaar en goed blijven monitoren is in deze het advies.

#Pensioen #Pensioenadvies #Inkomen #Inkomensadvies #Pensioenadviseur #Pitaal #Deventer