Covid-19 en de pensioenspaarpot

Van verschillende kanten wordt bij ons de vraag neergelegd, hoe het nu gesteld is met de pensioenspaarpot en wat de effecten daarop zijn van de, veelal, dalende rendementen op de aandelenbeurs.
Om u op de hoogte te brengen hebben we bij onderstaande nieuwsbrief voor de werkgever, een pdf bijgevoegd (nieuwsbrief voor de werknemer), waarin we aangeven met welke effecten rekening gehouden moet worden.
Gebruikelijk is, dat we alleen nieuwsbrieven voor onze relaties (werkgevers) opstellen. Een uitzondering daarop vormen onze abonnementhouders (Pensioencommunicatie op Maat). Met regelmaat stellen we ook voor hun medewerkers een nieuwsbrief op waarin belangrijke pensioenzaken duidelijk en zo begrijpelijk mogelijk worden uitgelegd.
In deze onzekere tijd menen we er goed aan te doen, om bij al onze relaties de nieuwsbrief voor de werknemer bij te voegen. U kunt er als werkgever zelf voor kiezen deze nieuwsbrief aan uw medewerkers door te sturen, zodat alle partijen goed van informatie worden voorzien.
Hiermee hopen wij u van dienst te zijn en uiteraard zullen wij proberen alle vragen, die er bij u over de pensioenen liggen, te beantwoorden.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

In hoeverre zal covid-19 effect hebben op onze pensioenen? Deze wereldwijde pandemie dreigt ons in de grootse crisis sinds de tweede wereldoorlog te doen belanden.

Het belangrijkste is natuurlijk onze gezondheid en het beschermen van iedereen. De maatregelen lijken te werken en inmiddels kunnen we weer een beetje op adem komen.
Hoe het verder gaat weet niemand, maar de gevolgen zijn voor iedereen op korte of lange termijn te merken. Wij hopen dat die gevolgen voor uw bedrijf op te vangen zijn en we proberen ‘verrassingen’ te voorkomen, door u wat de pensioenen betreft, zo adequaat mogelijk te informeren over de stand van zaken.

Wat zijn de mogelijke effecten op de langere termijn voor de #pensioenspaarpot van uw werknemers? Daar gaan we nu naar kijken.

 

 

Lifecycle-methode voor pensioensparen
Het leven bestaat uit risico’s en dat is ook zo bij sparen voor pensioen. De inleg wordt belegd in fondsen. De risico’s van het beleggen bij de #lifecycle-methode hangt nauw samen met de duur tot de #pensioendatum van de medewerkers. Hoe komt dat?

De #pensioenuitvoerder houdt bij het beleggen rekening met de leeftijd van de spaarders.

Ligt de pensioendatum nog ver weg?
Dan neemt de uitvoerder verantwoord meer risico met de pensioenpot, door meer te beleggen in aandelen. Mocht het tegenzitten op de beurs, dan is er namelijk genoeg tijd (jaren) om het verschil weer goed te maken.

Komt de pensioendatum in zicht?
Naarmate de werknemer ouder wordt bouwt de pensioenuitvoerder het beleggingsrisico stapje voor stapje af. Dat betekent dat er automatisch steeds minder in aandelen belegd wordt. In plaats daarvan wordt er belegd in obligaties en deposito’s, beleggingen met een beduidend minder risico. Minder schommelingen, geven meer zekerheid.

Scherpe daling op de aandelenmarkten
Het coronavirus zorgde in de tweede helft van het eerste kwartaal voor een scherpe daling op de aandelenbeurzen. Aandelen in Azië en opkomende markten zijn het hardst geraakt. Onder andere vanwege hun afhankelijkheid van inkomsten uit grondstoffen. Ook specifieke sectoren, zoals de toeristenindustrie en vliegtuigmaatschappijen, verkeren op dit moment
in zwaar weer.

Weerslag lifecycle-rendementen
Deze ontwikkelingen hebben weerslag op de behaalde lifecycle-rendementen in de afgelopen jaren. Als gezegd speelt leeftijd een grote rol. Gemiddeld zien we hierbij over het afgelopen kwartaal de volgende dalende rendementen:
Leeftijd Rendement
35 jaar -16%
45 jaar -15%
55 jaar -12%
65 haar -5%
Met andere woorden, over het afgelopen kwartaal is het rendement in de pensioenspaarpot van uw werknemers gemiddeld gedaald, afhankelijk van de leeftijd. Dit is een gemiddelde, gemeten over de verschillende pensioenuitvoerders.

Financiële rust bewaren
We zien op dit moment dus forse dalingen. Gelukkig zien we ook dat de lifecycle-methode werkt in tijden van crisis, met name voor mensen die dichter bij hun pensioen komen. Er is weliswaar een daling, maar wanneer we de crisis achter ons laten is de verwachting, dat een en ander zich weer zal herstellen.

Dat geeft goede hoop en uiteraard vertrouwen.

Zijn er vragen, of wilt u gewoon eens over de zaken van gedachten wisselen, neem contact op. We zijn ervoor.

#Deventer, Pitaal, #Pensioen en #Inkomen