Het geschenk van de eeuw

Geachte relatie,

In 2018 hebben we u geïnformeerd over de mogelijkheid van het deeltijdpensioen. De (oudere)werknemer gaat daarbij van fulltime naar parttime werk nog vóór de #AOW leeftijd. Speciaal voor die werknemers, die graag wat éérder dan hun pensionering, minder willen gaan werken kan dit een overbrugging zijn naar de volledige pensionering.
Met een #deeltijdpensioen kan namelijk met minder uren gewoon doorgewerkt worden, zonder mogelijke consequenties voor het inkomen. De uren die worden gewerkt, worden betaald door de werkgever en de overige uren worden aangevuld met het deeltijdpensioen.

Er is echter ook een grote groep werknemers die juist graag ná de #pensioendatum nog door wil werken. Deze, steeds groter wordende, groep wil ook afbouwen, maar juist ná de pensioendatum. Verplicht compleet stoppen met werken klinkt niet voor iedereen als muziek in de oren.
Afgelopen januari heeft de Raad van Volksgezondheid en Samenleving (RVS) een advies aan onze regering ingediend met de titel; De derde levensfase: het geschenk van de eeuw.

Met de derde levensfase wordt de tijd bedoeld ná pensionering. Het aantal mensen in deze fase zal de komende decennia behoorlijk stijgen, van 2,4 miljoen (2018) naar 3,2 miljoen in 2040. Het zijn mannen en vrouwen die vaak nog gezond en vitaal zijn. Zij kunnen en willen veel bijdragen aan de samenleving en de RVS omschrijft dat als een geschenk voor de samenleving.

Recht op #pensioen is bij wet geregeld. Wet en regelgeving werpen echter ook drempels op en kunnen nadelig uitpakken, waardoor een handelingsperspectief wordt belemmerd. Mensen die willen doorwerken na hun pensioen worden soms gehinderd door het pensioenbeding in hun cao. De uniforme AOW-leeftijd staat op gespannen voet met de wensen en behoeftes van de verschillende groepen mensen in de derde levensfase.
Een abrupte overgang van fulltime werk naar volledige vrije tijd is voor veel mensen niet wenselijk.

Er zijn medewerkers die juist langer door willen werken dan de pensioenleeftijd, want twee, drie of vier dagen blijven werken geeft veel voldoening. Zij passen de omstandigheden in overleg met de werkgever aan, denk daarbij aan minder uren, flexibeler en met minder verantwoordelijkheid. De werkgever verliest geen goede kracht met kennis en ervaring.

Het is voor mensen gezond om zelf te bepalen, in overleg met alle betrokken partijen, wanneer ze volledig stoppen met werken. Het is ook gezond voor het bedrijf, dat gemotiveerde werknemers houdt en het voordeel heeft van hun kennis van zaken. Het is dus niet alleen in het belang van uw medewerkers, maar zeker ook in het belang van uw personeelsbeleid.

Met dit advies hoopt de Raad dat wet en regelgeving beter worden afgestemd op onze nieuwe tijd, waar met het gezond ouder worden er grote sociale, maatschappelijke en economische kansen liggen. Het zal bedrijven de kans geven de nieuwe mogelijkheden te kunnen faciliteren, en dit om te zetten in een #personeelsbeleid passend bij deze ontwikkelingen. Voor u als werkgever bieden die mogelijkheden een voortvarend voortbestaan met medewerkers die u niet graag ziet vertrekken, als zij de pensioengerechtigde leeftijd hebben behaald.

Wij gaan graag met u in gesprek om de (on)mogelijkheden voor u als werkgever van doorwerken na de pensioendatum met u te bespreken. Uiteraard begeleiden wij uw medewerkers bij het maken van de juiste keuzes.

Uitkomend op een gewenst personeelsbeleid voor u en uw medewerkers als het gaat om het geschenk van de eeuw.