Scheiden en Pensioen

Scheiding en Pensioen

Beste relatie,

Minister Koolmees wil het proces verbeteren als het gaat over de verdeling van pensioenen. Hij heeft nieuwe regels voorgesteld die per 2021 zullen gaan gelden (het wetsvoorstel lag tot 24 januari ter consultatie). Er wordt vastgelegd, dat bij scheiding diréct en áutomatisch moet worden gedeeld. Dat is op dit moment zeker niet het geval.

Gaat iemand, werkzaam bij uw bedrijf binnenkort trouwen, dan geldt sinds 1 januari 2018 de Wet beperkte gemeenschap van goederen. Een nieuw huwelijk of geregistreerd partnerschap wordt nu standaard in beperkte gemeenschap van goederen gesloten. Een volledige gemeenschap van goederen moet via de notaris worden geregeld. Dit heeft gevolgen voor de verdeling van de bezittingen en schulden bij scheiding. Dus óók voor de verdeling van het opgebouwde pensioen van een werknemer.
Wat gebeurt er met het pensioen als een werknemer gaat scheiden?

Pensioenzaken zijn in beginsel al complex. Een scheiding brengt ook nog eens veel emoties met zich mee. Uw werknemer kan binnen die context wel de nodige hulp gebruiken. Dat geeft niet alleen thuis rust, maar ook binnen de werksfeer. Wat zijn de gevolgen voor het opgebouwde pensioen?

Verdeling ouderdomspensioen

Het verdelen van ouderdomspensioen wordt verevening van pensioenrechten genoemd. Uw werknemer en de ex-partner hebben beiden recht op de helft van het ouderdomspensioen dat tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap is opgebouwd, tenzij er andere afspraken liggen. Uw werknemer kan in de huwelijkse voorwaarden, partnerschapsvoorwaarden of in het scheidingsconvenant afwijkende afspraken hebben gemaakt over de verdeling van het pensioen. Het is van belang dat de pensioenuitvoerder/verzekeraar hiervan op de hoogte wordt gebracht en dat moet nu nog binnen een termijn van twee jaar na scheiding.

Wat gebeurt er met het pensioen als een gescheiden werknemer komt te overlijden?

Verdeling Partnerpensioen

Een scheiding heeft ook gevolgen voor het nabestaandenpensioen. De gevolgen zijn afhankelijk van het soort partnerpensioen.

Partnerpensioen op opbouwbasis
Bij een partnerpensioen op opbouwbasis is er gereserveerd voor de uitkering van pensioen aan nabestaanden. Het nabestaandenpensioen na scheiding blijft bestaan, ook na uitdiensttreding of na de pensioendatum. Dit pensioen voor de ex-partner wordt het bijzonder partnerpensioen genoemd.

Partnerpensioen op risicobasis
Bij een partnerpensioen op risicobasis is er niet gereserveerd voor een uitkering van pensioen aan nabestaanden. Het nabestaandenpensioen komt bij scheiding te vervallen. Als de deelnemer overlijdt dan krijgt de ex-partner geen uitkering vanuit deze verzekering.
Alleen bij scheiding na de pensioendatum, wanneer er op de pensioendatum is gekozen voor het meeverzekeren van een partnerpensioen, heeft de ex-partner recht op een bijzonder partnerpensioen.

Pensioenuitvoerder informeren
Zoals hierboven al is opgemerkt moet de werknemer de pensioenuitvoerder op de hoogte stellen van beëindiging van zijn/haar relatie én de (afwijkende) afspraken. De werkgever heeft hierin niet in directe zin een rol, maar wij adviseren u dringend om bij scheiding van een van uw medewerkers, de pensioenuitvoerder hiervan op de hoogte te brengen en te controleren of uw werknemer de juiste informatie heeft gestuurd aan de verzekeraar. Binnen twee jaar na scheiding moet de uitvoerder het Mededelingsformulier in verband met verdeling van ouderdomspensioen bij scheiding, hebben ontvangen. (downloaden via brochure pensioenverdeling)

Ontvangt de pensioenuitvoerder het formulier niet op tijd? Dan vervalt het rechtstreekse recht op uitbetaling door de pensioenuitvoerder aan degene die het pensioen niet zelf heeft opgebouwd. De ex-partner houdt wel recht op een deel van het ouderdomspensioen. De ex-partner die het pensioen heeft opgebouwd, moet dan aan de ander, haar of zijn deel uitbetalen. Niet bepaald een ideale situatie. U bent afhankelijk van informatie van uw werknemers. Vraag uw werknemers regelmatig om wijzigingen, (huwelijk, scheiding, overlijden van de partner) aan u door te geven.

Laat ons in geval van scheiding en/of overlijden hulp bieden aan uw medewerker/nabestaande. Wij kunnen de situatie analyseren en zorgen dat de juiste stappen worden ondernomen, want elke scheiding brengt een individuele pensioensituatie met zich mee.

Voor een probleemoplossing zijn wij altijd met raad en daad bereikbaar en wij houden u uiteraard op de hoogte van de nieuwe wet en regelgeving, die in de maak is om de verdeling van pensioen bij scheiding, in de toekomst duidelijker, sneller en eenvoudiger te maken.