Het Pensioenstelsel voor de Toekomst

In de zoektocht om tot een toekomstbestendig (betaalbaar) pensioenstelsel te komen, heeft onze overheid een Pensioenakkoord bereikt. Dat ging, zoals u weet, niet zonder slag of stoot en het was niet altijd makkelijk, om door de bomen het bos nog te zien.

Ter verduidelijking hierbij even een kort resumé van Pitaal, Pensioen en Inkomen.
Door de stijging van onze gemiddelde leeftijd stijgen uiteraard de pensioenkosten. Er moet langer uitgekeerd worden. Daarbij verandert de arbeidsmarkt erg snel en wisselen werknemers vaker van baan. Je zou kunnen zeggen dat ons huidige pensioenstelsel verouderd is. Dat noodzaakt te komen tot een stelsel, dat aansluit op deze veranderingen in onze maatschappij.

Samen met werknemers- en werkgeversorganisaties, heeft het kabinet een pensioenakkoord gesloten, met afspraken over pensioenen en AOW.
De belangrijkste afspraken zijn:

– AOW leeftijd stijgt minder snel
– Betere pensioenafspraken voor mensen met zware beroepen
– Flexibeler en persoonlijker pensioenstelsel
– Verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen

AOW leeftijd stijgt minder snel
Het minder snel stijgen van de AOW-leeftijd (een zeer heet hangijzer) is inmiddels per wet aangenomen en gaat gelden vanaf 1 januari 2020.
Hieronder wordt duidelijk zichtbaar, wat er is vastgelegd en wanneer werknemers hun AOW leeftijd bereiken.

Nieuwe AOW-leeftijden
Jaar —- De AOW-leeftijd was —– De AOW-leeftijd wordt
2019 — 66 jaar en 4 maanden — 66 jaar en 4 maanden
2020 — 66 jaar en 8 maanden — 66 jaar en 4 maanden
2021 — 67 jaar en 0 maanden — 66 jaar en 4 maanden
2022 — 67 jaar en 3 maanden — 66 jaar en 7 maanden
2023 — 67 jaar en 3 maanden — 66 jaar en 10 maanden
2024 — 67 jaar en 3 maanden — 67 jaar en 0 maanden

Zoals blijkt heeft dit een behoorlijke impact voor de mensen die vanaf 2020 de AOW-gerechtigde leeftijd bereiken.

Pensioenregelingen bij een verzekeraar
Het huidige pensioenakkoord is puur gericht op bedrijfstakpensioenfondsen. Deze dienen over te gaan van doorsneeopbouw naar doorsneepremie door middel van een leeftijdsonafhankelijke premie.

Deze nieuwe premiedefinitie staat 180 graden tegenover de huidige fiscale leeftijdsafhankelijke premie (de zogenaamde stijgende staffelpremies) in beschikbare premieregelingen.

Het pensioenakkoord lijkt deze beschikbare premieregelingen, vaak bij een verzekeraar, over het hoofd te hebben gezien, omdat er niets over in het akkoord staat. Het kan natuurlijk ook betekenen, dat het huidige fiscale kader voor deze regelingen gewoon zo blijft.

Ingangsdatum nieuwe pensioenregels, vanaf 2022
Het akkoord laat nog vele essentiële details onbeantwoord en ligt nu bij een stuurgroep als voorbereiding op een wetsvoorstel. De verwachting is dat de nieuwe regels voor pensioen gaan gelden vanaf 1 januari 2022.

Er is nog een bochtige weg te gaan. Wij van Pitaal, uw Pensioenadviseur uit Deventer, houden u van de essenties op de hoogte.