Goede zorg begint bij twee partijen

De Autoriteit Financiële Markten maakt zich sterk voor eerlijke en transparante, financiële markten. Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen zij bij aan het financiële welzijn in Nederland. Zo staat op hun website te lezen. Elke onderneming met werknemers draagt zorg voor goede werkomstandigheden en arbeidsvoorwaarden. Dat zal ‘een open deur zijn’ met de financiële waakhond (AFM) die  voor die deur ligt.

Ruim 80% van de Nederlandse bedrijven valt verplicht onder een bedrijfstak pensioenfonds. Hiermee is de oudedagsvoorziening wettelijk geregeld.

De overige bedrijven behoren dat zelf voor hun medewerkers te doen. Dit valt onder de  zorgplicht en goed werkgeverschap.

Zorgdragen voor een pensioenregeling voor medewerkers is onderdeel van de arbeidsvoorwaarden. Dat kan door een pensioenverzekering af te sluiten, of door op een andere manier medewerkers financieel te compenseren én te informeren over de mogelijkheden voor een pensioen. De gemiddelde Nederlander heeft die kennis niet in huis. Het is beslist heel lastige en ingewikkelde materie.

Werknemers worden er wettelijk in gesteund dat hun werkgever de juiste informatie geeft. Met andere woorden, verkeerde informatie met financiële gevolgen wordt verhaald op de werkgever!

Een pensioenregeling passend op het bedrijf en de werknemers, blijkt niet altijd zo vanzelfsprekend. Pensioenverzekeringen zijn ingewikkelde financiële producten. Dat vraagt om begrip en inzicht in de werking van het pensioen-product, dat is/wordt afgesloten bij een verzekeraar.

Pensioenverzekeraars werken altijd met AFM gecertificeerde pensioenadviseurs. Zij moeten zich met regelmaat bijscholen om pensioen-advies te mogen geven én hebben zich te houden aan ‘De leidraad tweede pijler-pensioen-advies’.

Voor veel andere financiële producten is ervaring en kennis ook een vereiste.

Als bedrijf kun je kiezen voor ‘execution only’. Dat betekent dat je zonder hulp van een adviseur een product afsluit. In de regel liggen de kosten inderdaad wat lager dan het bedrag voor een volledig pensioenadviestraject. Maar in de praktijk blijkt dan; goedkoop kan heel duurkoop uitpakken!

Een verkeerde keuze brengt grote financiële risico’s met zich mee en zoals eerder opgemerkt; de werkgever zal in gebreke gesteld worden en verantwoordelijk worden gehouden voor het financiële verlies van de medewerker.

Vat zaken niet te lichtvaardig op. Wil je het in eigen hand houden dan is een kennistoets noodzakelijk bij het afnemen van een complex product. Heb je wettelijk gevraagde kennis en verantwoordelijkheid wel in huis? Zo niet, vraag dan om ondersteuning van een gecertificeerde partij.

Een pensioenadviseur als tweede partij aanschakelen geeft een boel zekerheid en financiële rust.

#pensioen #pensioenadvies #pensioenadviseur #pitaal