Krapte op de arbeidsmarkt en hogere kosten

De vorming van een nieuw kabinet/coalitie houdt ook de gemoederen over de pensioenwetgeving nog wel even bezig. Financiële gevolgen van de nieuwe pensioenaanpassingen kunnen we niet ontkennen. Het jaagt bedrijven wel degelijk op kosten. Je krabt je als bedrijf wel achter de oren want, extra kosten moeten ergens weggehaald worden.

Vaak bij de consument; want oplopende kosten maken oplopende prijzen. Dat is een open deur. Daarbij zijn we állen consumenten.

Een goed lopend bedrijf zorgt voor goede arbeidsvoorwaarden.

Een goede oudedagsvoorziening is voor iedereen noodzaak. Systemen moeten met hun tijd mee, zo ook het (oude) systeem van onze pensioenwetgeving. Een goed beleid trekt de juiste mensen aan én houdt ze op hun plek. Verlies van goede medewerkers is verlies van kennis en capaciteit.

Er is nog steeds krapte op de markt met betrekking tot personeel. De politiek roept werkzoekenden terecht op o.a. te kijken naar hun pensioenregeling. Mensen met financieel vertrouwen in hun toekomst, hebben weinig behoefte om van baan te wisselen. Wanneer je het nou over bestaanszekerheid hebt, dan is dat de stabiliteit binnen het bedrijf en je gezin.

We voelen allemaal de druk van de concurrentie, de inflatie, de rentestijging, de kosten voor huisvesting en energie, om er maar een paar te noemen.

Onze hedendaagse maatschappij  vraagt om een familieorganisatie waar werktijd en vrije tijd een bepaalde balans hebben. Die is heel individueel.

Volgens het CBS werkt 48% van de werkenden in deeltijd. Wat betekent deeltijd voor inkomen, nu en later? Wat betekenen deeltijdwerkers voor je bedrijf?

Het hoeft elkaar beslist niet te bijten. Het vraagt wél om inzicht en financiële planning, of je nou een bedrijf hebt of een gezin draaiende moet houden. Maak goed beleid op je dagelijkse én je toekomstige uitgaven, gewoon door overzicht en begrip. Dus eerst, weten.

Zoek de professional die op dit gebied de kennis heeft. Dat is efficiënter dan proberen het ingewikkelde pensioen-oudedagsvoorzienings-wiel uit te vinden.

Financiële planning levert meer op dan het kost. Bel of mail. Het gesprek komt vanzelf.

#pensioen #pensioenadvies #pensioenadviseur #pitaal #arbeidsvoorwaarden #arbeidsmarkt #financiëleplanning #deventer #apeldoorn #zutphen