Koudwatervrees voor deeltijdpensioen?

Stelt u zich eens voor, dat u naar een bedrijf belt met de vraag of meneer/mevrouw B aanwezig is en u krijgt als antwoord:
“ Deze medewerker is er morgen weer. Vandaag is hij met pensioen! ”
U zult in eerste instantie waarschijnlijk verrast opkijken, maar dit noemen we deeltijdpensioen.
Meneer/mevrouw B heeft in dit geval gekozen om niet fulltime te blijven werken tot de pensioenleeftijd. De wens om langzaam af te bouwen en meer vrije tijd te krijgen, is werkelijkheid geworden.

Hoe zit dat ?

Al heb je plezier in je werk, als je bijna alle dagen van de week werkt, kun je het gevoel hebben de pensioendatum op je tandvlees te halen. Dan worden de laatste jaren vóór pensionering als zwaar ervaren.
Daar vaart niemand wel bij. De werknemer niet, maar ook de werkgever niet!
Nu er geen VUT meer is en een vervroegd pensioen zeker niet haalbaar is, hoe houd je dan de fut erin?
Dán kan het deeltijdpensioen voor alle partijen een ander perspectief bieden.
De (oudere)werknemer gaat daarbij van fulltime naar parttime werk. Met een deeltijdpensioen kan namelijk gewoon doorgewerkt worden, zonder dat de aanspraak op het pensioen wordt belast. De uren die worden gewerkt, worden betaald door de werkgever en de overige uren worden aangevuld met het deeltijdpensioen.
Wat zijn de consequenties? Het klinkt simpel, maar hoeveel ‘snoept’ zo’n medewerker van zijn/haar pensioen af ?
Even de voor-en nadelen beschouwen.
De totale pensioenuitkering wordt minder groot, dan wanneer er volledig zou worden doorgewerkt.
Misschien een beetje koudwatervrees bij werknemers, maar de gevolgen zijn waarschijnlijk kleiner, dan de angst voor de financiële consequenties. De pensioenpot raakt namelijk niet leeg, er wordt wel wat pensioen ‘afgesnoept’. Over de tijd dat er wordt doorgewerkt, wordt gewoon pensioen opgebouwd en het netto inkomen daalt wellicht, door een lagere belastingdruk minder, dan verwacht. Dit verschil in inkomen kan deels worden aangevuld uit de pensioenpot door hiermee deeltijdpensioen aan te kopen. Die rekensom is de moeite van het maken waard!
Zeker, er wordt uiteindelijk wel wat aan pensioen ingeleverd, maar het levert ook heel belangrijke voordelen op.
Éen of twee dagen per week minder werken en invullen met de dingen die men graag doet, verlaagt de werkdruk en zo blijft de fut om te werken er in. Dáár varen alle partijen wel bij!

Mogelijk dat de werknemer juist langer door blijft werken dan de pensioenleeftijd, want drie of vier dagen blijven werken geeft nog veel voldoening. Zo wordt er dan ook nog extra pensioen opgebouwd en de werkgever verliest geen goede kracht met kennis en ervaring.
Verplicht compleet stoppen met werken klinkt ook niet voor iedereen als muziek in de oren. De werknemer die nog niet volledig met pensioen wil, ‘leert’ om te gaan met de vrije tijd die er ontstaat.

Het is voor mensen gezond om zelf te bepalen, in overleg met alle betrokken partijen, wanneer ze met pensioen gaan. Het is ook gezond voor het bedrijf, dat gemotiveerde werknemers houdt en het voordeel heeft van de kennis van zaken. De oudere werknemer bouwt rustig af en de nieuwe werknemer wordt goed ingewerkt.

Rest nog de vraag, of deeltijdpensioen zomaar kan.
Dat kan gelukkig in de meeste pensioenregelingen. Uiteraard na goed overleg tussen werknemer en werkgever!
Dit is niet alleen in het belang van uw medewerkers, maar zeker ook in het belang van uw personeelsbeleid. Met deeltijdpensioen gaan, beslis je niet van de ene op de andere dag. Ga het gesprek tijdig aan én overschat het pensioenkennisniveau van uw medewerkers niet. Het is geen materie waar zij zich dagelijks mee bezig houden.

Zoals u weet is ons advies om voor alle werknemers, om de 2 jaar een persoonlijk 1 op 1 pensioengesprek te houden, zeker met de oudere werknemer.

Er zijn wettelijke verplichtingen om de werknemers over de complexe pensioenmaterie te informeren en hem/haar zo in staat te stellen om de juiste keuzes te maken.

Pitaal helpt met kennis en kunde.