Baanwissel en Nabestaandenpensioen

Beste relatie,

De tijd dat we veertig jaar voor hetzelfde bedrijf werkzaam waren, blijkt voorgoed voorbij. In ons werkzame leven wisselen mensen tegenwoordig nogal eens van baan.
Het is noodzakelijk om te weten, welke gevolgen dat heeft voor het reeds opgebouwde pensioen van uw (nieuwe) werknemer(s). Ander werk kan namelijk betekenen dat er iets verandert aan dat pensioen, én aan het eventuele nabestaanden-(lees: partner- en wezen)pensioen. Een goede communicatie over dit onderwerp, tussen u als werkgever en uw werknemers is belangrijk.

Hoe blijven partner en kinderen achter, als een van uw werknemers overlijdt? Wat is er dan geregeld?

Wat doet onze overheid? Heel weinig! Nabestaanden komen letterlijk in de kou te staan.

De overheid heeft weliswaar een regeling voor nabestaanden, de Algemene nabestaandenwet (Anw). Deze zorgt in beperkte gevallen voor een uitkering voor partner en/of kinderen bij een overlijden.
Om in aanmerking te komen voor een volledige Anw-uitkering moet de partner in ieder geval aan de volgende voorwaarden voldoen;
één of meer kinderen verzorgen, jonger dan 18 jaar
minder dan € 800 (bruto) per maand verdienen
Let op! dit betekent dus dat als het jongste kind 18 wordt en/of als de nabestaande zijn/of haar inkomen wil verbeteren de uitkering van de overheid VERVALT.

Het advies van Pitaal is dan ook altijd om serieus dit forse hiaat te verzekeren.

De partner blijft wel recht hebben op het verzekerde, nabestaanden-pensioen via de werkgever. De hoogte daarvan wordt gebaseerd op de diensttijd die er zou zijn geweest tot de pensioendatum.

Vanuit de werkgever zijn er twee soorten partnerpensioen:
Partnerpensioen op opbouwbasis
Partnerpensioen op risicobasis
Dit is afhankelijk van de lopende regeling van uw bedrijf.
En hoe zit het met het partnerpensioen van een werknemer, die elders werkzaam is geweest en na indiensttreding bij uw bedrijf, komt te overlijden? De kans bestaat dat zijn of haar baanwissel een fors lager partnerpensioen tot gevolg heeft.

Bij een partnerpensioen op opbouwbasis, houdt uw werknemer recht op al het gespaarde partnerpensioen, dus óók wanneer er van baan is gewisseld.
In het geval van een partnerpensioen op risicobasis ligt dat heel anders.
Als u dit niet goed heeft geregeld in de pensioentoezegging bestaat het risico dat de nabestaande geen uitkering krijgt.

Overlijdt de werknemer op het moment dat hij/zij bij u in loondienst is, dan rijst onmiddellijk de vraag of de dekking vanuit zijn/haar vorige werkgever, door verschil in pensioenregelingen, mogelijk is vervallen. In dat geval zal middels die vorige werkgever geen enkele vorm van partnerpensioen worden uitgekeerd. U als (nieuwe) werkgever, staat hier helemaal buiten.

Het is dus belangrijk om deze zaken goed met uw nieuwe werknemer(s) door te nemen! Zij moeten op de hoogte zijn van wat zij van u, als huidige werkgever mogen verwachten én wat er verwacht mag worden van de vorige werkgever met betrekking tot pensioenopbouw én het uit te keren partnerpensioen bij overlijden.

Werknemers gaan uit van úw kennis en informatie middels de pensioenadviseur, de verzekeraar of het pensioenfonds.

Goede informatie voorkomt calamiteiten, wanneer er niet meer te genezen valt.